یادداشت ها و مصاحبه های یک خبرنگار
 
A reporter's notes and interviews

بخشی از گفتگو:اگر چه چند عنوان کتاب از علامه امینی به چاپ رسیده است ولى شهرت علمى و کارنامه پر برگ و بار این علامه مجاهد، سخت تحت الشعاع  اثر جاویدان او الغدیر است و بیشترِ مردم و حتى اهل نظر او را فقط به کتاب الغدیر مى شناسند. اما علامه، آثار کم‌حجم‌تر اما همچنان مهم دیگری نیز دارد که می‌توانند برای مطالعات اسلامی بسیار راهگشا باشند و المقاصد العلیة یکی از این آثار است.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/٧/۱ توسط ح.کرمی