گشایش امور

عمده آنها نماز است. نماز را بازارى نکنید، اوّل وقت بجا بیاورید و با خضوع و خشوع؛ اگر نماز را تحفّظ کردید همه چیزتان محفوظ مى‏ماند. و تسبیحه صدّیقه کبرى سلام الله علیها، و آیة الکرسى در تعقیب نماز ترک نشود.

آن اهمّ واجبات است. و در مستحبّات ترک تعزیه‏دارى و زیارت حضرت سیّدالشّهداء مسامحه ننمائید.

و روضه هفتگى ولو دو سه نفر باشد اسباب گشایش امور است. و اگر از اوّل عمر تا آخرش در خدمت آن بزرگوار از تعزیت و زیارت و غیرهما بجا بیاورید هرگز حقّ آن بزرگوار اداء نمى‏شود. و اگر هفتگى ممکن نشد دهه اوّل محرم ترک نشود.

دیگر آنکه اگر این حرفها آهن سرد کوبیدن است ولى بر بنده لازم است بگویم: اطاعت والدین، حسن خلق، ملازمت صدق، موافقت ظاهر با باطن، وترک خدعه و حیله، و تقدّم در سلام و نیکوئى کردن با هر برّ و فاجر مگر در جائى که خدا نهى کرده. اینها را که عرض کردم و امثال اینها را مواظبت نمائید.الله الله که دل هیچ کس را نرنجانید.

/ 0 نظر / 5 بازدید