حکیم غیرتمند

 

آیت الله حسن  ممدوحی :

تقوی و زهد آیت الله انصاری شیرازی قابل توجه است و ایشان از علما عاملین اسلام هستند؛  استاد لطافت روحی زیادی دارند و به حق از حکیمان الهی و بکائین روزگار است عطوفت و  مهربانی فروان نسبت به بندگان خدا و مقابله با منکرات با تمام وجود از دیگر خصوصیات ایشان است .

 علامه بسیار ایشان را دوست داشتند و ایشان در محضر علامه بسیار با ادب بودند و مودبانه سخن می گفتند وروش تدریس ایشان انسان را تربیت می کرد آیت الله انصاری حکیم غیرتمندی است  که در تبری و تولی بسیار ممتازند.

/ 0 نظر / 4 بازدید