دغدغه های رهبری

ایشان در بعد تحول در علوم انسانی معتقدند که ما باید اساسا علوم انسانی که بر اساس نگرش های انسان شناسی غربی و عمدتا لیبرالیسم شکل گرفته است را متحول کنیم و بر اساس انسان شناسی اسلامی ساز و کار این علوم را سامان دهیم و علوم انسانی را بر اساس معارف اسلامی ایجاد کنیم و دنبال مشابه نویسی و مشابه گری نباشیم و تنها رنگ  و بوی اسلامی به آن ندهیم ایشان معتقدند اسلام در علوم اسلامی و سایر صحنه ها  بصورت تاسیسی  دارای برنامه است مثلا معتقدند که اسلام در علم سیاست خودش مدل و مهندسی خاصی دارد ، انسان شناسی که انسان را موجود دو ساحتی می داند و اصالت را هم در دو بعدی بودن انسان روح انسان و حقیقت مجرد انسان می داند که هرگز فنا نمی پذیرد و این نگاه با نگاهی که  انسان را موجودی تک بعدی و اصالت را به جسم آدمی می دهد  متفاوت است شاید انتظاری که ایشان از حوزه های علمیه  دارند این است که با نگاه اسلامی  به انسان مبنای تحول در علوم انسانی را ایجاد کتد و شرط اول تحول در علوم انسانی این است که مبانی انسان شناسی اسلامی به صورت کامل در حوزه های علمیه صورت گیرد و این مهم جز در حوزه های علمیه محقق نمی شود واقعا انسان اسلام و انسان قرآنی انسانی است که  کرامت و بزرگی او بسیار بیشتر از انسان شناسی است که مکاتب اگزیستانسیایسم  یا لیبرالیسم معرفی می کند و حقیقت این است که انسان اسلام به مراتب از انسان شناسی از فرهنگ های دیگر زیباتر و واقع بینانه تر بیان شده است .

اسلام  انسان را واجد روح الهی و تجلی بخش صفات خدا می داند و لذا انسان خلیفه الله است و انسان می تواند چنان عروجی پیدا کند که از ملک مقرب هم به خدا نزدیکتر شود و این یکی از مطالبات مقام مظم رهبری است که به حوزه بر می گردد.

ضرورت ورود حوزه های علمیه در تحول علوم انسانی

 حقیقتا اگر حوزه های علمیه که به معنای واقعی این معنا را می شناسد  در این امر قدم نگذارد شاید کسانی در این وادی قدم بگذارند که صلاحیت ورود به این مباحث را ندارند  و این بسیار نگران کننده است در علوم انسانی تحولی از نوع انقلاب نیاز داریم و تصور من این است که این کار تنها توسط حوزه محقق می شود لذا  در سفری که ایشان به قم داشتند ابن مطالبه را از حوزه قم داشتند البته این به معنای ورود اندیشمندان دانشگاه به این حوزه نیست اما با مشارکت حوزه های علمیه با دانشگاه ها  این موضوع  به سرانجام می رسد نقش دانشگاه ها بیشتر موضوع شناسی است و پرداختن به مسائلی است که  علوم انسانی  جدید دارند و نقش حوزه های علمیه این است که آن مباحث را آنچنان که اسلام معرفی کرده است بنمایانند و این موضوعات و مسائلی که از جانب  دانشگاهیان مطرح می شود بر اساس معارف الهی تبیین کنند .

ضرورت توجه به فقه حکومتی و مباحث جمعی

بعد از تشکیل حکومت دینی باید  نگاه ما به مباحث فقهی متفاوت باشد و پرداختن به مباحث فقهی فردی پاسخگوی نیاز جامعه مسلمین نیست و باید به مباحث فقه حکومتی و فقه سیاسی بیشتر توجه شود  ،  همچنین در مباحث قرآنی  به مباحث جامعه سازی و اداره جامعه  بیشتر بپردازیم یعنی هم در تفسیر و هم در فلسفه و کلام و فقه به معنای واقعی بپردازیم و متوجه این معنا باشیم که در یک جامعه دینی چه مباحثی مورد توجه قرار گیرد.

 مثلا الان در باب بیمه ، بانک داری و اقتصاد حوزه های علمیه وارد شوند و اگر حوزه ها به معنای واقعی خودش بخواهد تعامل صحیحی با نظام  داشته باشد  مبتنی بر این است که حوز ها در این امور وارد شوند و حوزه باید متولی این امر شود و از زمان خود عقب نماند  و در نظام آموزشی و مدیریتی و پژوهشی باید به این سمت حرکت کنیم و بحث ها را تخصصی تر کنیم و بسیاری از بزرگان و بویژه فضلای جوان به معنای نسبی این خواسته مقام معظم رهبری را خوب دریافت کردند و اقداماتی هم انجام دادند  اما به نظر می رسد  سرعت زمان و سرعت نیازهای جهانی بسیار بیشتر از سرعت حرکت حوزه های علمیه است   در حال حاضر اقبال جدیدی به اسلام شده است و تقابل اسلام با مکتب لیبرالیسم و مارکسیست و سوسیالیسم و دموکراسی که غرب به آن اعتقاد دارند به خوبی احساس می شود و اسلامی که مدعی سعادت دنیا و آخرت بشریت است باید در این عرصه وارد شود و برنامه ارائه بدهد و این وظیفه حوزه های علمیه است  شهید مطهری می فرمایند : تالیفات و تحقیقات ما باید بر اساس نیاز شناسی باشد . اگر حوزه معاینه ای درست از جامعه داشته باشد به آسیب شناسی درستی دست میابد و باید به مباحثی کاربردی و مورد نیاز جامعه  بپردازیم .

وظیفه حوزه های علمیه در زمینه سازی حکومت مهدوی و تبیین علوم انسانی

 حوزه اگر بخواهد حکومت جهانی امام زمان را تبیین کند باید دنیا را شیفته  و آماده آن حاکمیت اسلام در سراسر جهان کند و این الزاماتی دارد که بابد به آن پرداخته شود به اعتقاد من شخص مقام معظم رهبری که به اعتراف دوست و دشمن به بهترین شکل نظام را هدایت کرده اند و باید وجود چنین نائبی را به امام زمان تبریک گفت و اگر بخواهیم شکر چنین نعمت بزرگ الهی را انجام دهیم حوزه های علمیه باید قدری قدرت گیرندگی و همراهی خود با رهبر انقلاب را بالا ببرند و من امیدوارم در این دیداری که ایشان با روحانیت اصیل و با سابقه درخشان خراسان خواهند داشت توجه داشته باشند که آنچه که ایشان بیان می کنند از باب طبیب دوار بطبه است و ضرورت ها و اولویتها را بیان می کند لذا اولا خود را آماده کنند که این مواضع و دیدگا ها را بگیرند و در نهایت جامه عمل به آن بپوشانند .

پایان خبر

/ 0 نظر / 6 بازدید