محوریت فقه حکومتی و ولایت فقیه در حکومت اسلامی

از طرفى با در نظر گرفتن تعریفى که از علم سیاست بیان شده است، در جامعه و فرهنگ اسلامى عنصر هدایت و سرپرستى و اداره‏ى شئون فرهنگى، ارتباطى و اقتصادى جامعه اسلامى و تأمین مصالح دنیوى و اخروى مستلزم آگاهى و اشراف بر احکام هدایت و شناسایى مصالح و مفاسد مبتلا به فرد و جامعه است که بى‏شک جز با کمک گرفتن از منبع وحى قابل تأمین نیست. علم فقه با تأمین بخش وسیعى از احکام سیاسى و اجتماعى که به فقه سیاسى مشهور است با علم سیاست پیوند عمیق و الهام‏بخشى برقرار مى‏سازد. امام خمینى رحمه اللّه مى‏فرماید: «حکومت در منظر مجتهد واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه در تمام زوایاى زندگى بشریت است. حکومت نشان‏دهنده جنبه‏ى عملى فقه در برخورد با همه‏ى معضلات اجتماعى، سیاسى، نظامى و فرهنگى است. فقه تئورى واقعى و کامل اداره‏ى انسان و اجتماع از گهواره تا گور است؛ امام خمینى رحمه اللّه؛ صحیفه نور، جلد 21، صص 101، 88».

چنین تعبیرى، فقه را فراتر از برداشت‏هاى موجود، به عنوان فقه حکومتى معرفى‏ مى‏نماید؛ چون برداشت‏هاى متعارف بر فقه فردى و در نهایت فقه جمعى که وظیفه‏ى پاسخگویى به حوادث و مسایل مستحدثه را دارد، متمرکز است، درحالى‏که فقه حکومتى، به ایجاد و سرپرستى حوادث مى‏پردازد و نیز قادر به هدف‏گذارى، تعیین استراتژى حرکت و برنامه‏ریزى است و همچنین مى‏تواند عینیت را تا حصول نتیجه‏ى مطلوب، سرپرستى کند.سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری حوزه به مناسبت فرا رسیدن ایام الله دهه فجر در گفتگو با حجت الاسلام امیر علی حسن لو  به موضوع: حکومت اسلامی برمحوریت فقه حکومتی وولایت فقیه پرداخته است.

* فقه حکومتی چیست؟

 همان فقه سیاسی است و دو دیدگاه در این باره وجود دارد الف ) تمام فقه را فقه حکومتی بدانیم: به این معنا که فقه در بیان احکام مکلفین آنها را در بستر اجتماع و در حاکمیت حکومت می‌بیند و احکام فردی آنها را بیان می‌کند چون انسان برای انجام تکلیف فردی و اجتماعی بریده از اجتماع نیست در این نگرش تمام امور و شئون زندگی انسان تحت فقه قرار می‌گیرد اعم از افعال فردی و اجتماعی انسان و حقوق متقابل او و امور کلان جامعه که فقیه درباره آنها نظر دارد . روابط کلان سیاسی و مسائل فرهنگی و حقوق مدنی همه را شامل می‌شود.[1]

ب)تعریف خاص فقه حکومتی: در تعریف دوم فقه حکومتی بخش خاصی از مسائل فقهی است که شامل مقررات خاص حکومتی ، جزایی ، سیاسی ، اقتصادی و بین المللی می باشد، درحالیکه این تعریف جامع نیست از اینرو  می‌توان گفت : فقه حکومتی متضمن بیان احکام شرعی عمومی‌است تا در سایه این بیان انسان به صورت فردی و اجتماعی بسوی سعادت و هدایت رهنمون شود با این تعریف فقه حکومتی عموم ابواب فقه را شامل می شود سیره پیامبر اکرم و ائمه نیز اینگونه است و جامعه و افراد را مورد خطاب قرار داده است .امور فردی و اجتماعی از نظر اسلام دارای اهمیت یکسان هستند و لذا انسان از لحاظ فقه حکومتی موظف به رعایت و مراقبت تمام امور فردی خود می‌باشد؛ وارستگی فردی منجر به سلامت جامعه خواهد شد چه از نظر حقوق فردی و چه از نظر حقوق جمعی .

*از چه زمانی نگرش جامع به فقه و عدم تباین فقه و مسائل حکومتی شکل گرفته است؟

اساس ومبانی فقه قرآن کریم است ، با بررسی و توجه به آیات قرآنی و اینکه  چه میزان از آنها مربوط به اصلاح امور فردی و سبک زندگی افراد است در میابیم که توصیه‌های قرآنی از فرد شروع  وبه جامعه عمومیت پیدا می‌کند واعمال عبادی جمعی وتوجه به اجتماع وتشکیل امت وانسجام از تاکیدات اسلام است ؛ آیه نفر[1] هم که تفقه در تمامیت دین را تکلیف گروهی از مسلمانان کرده تا به دیگران پس ازیاد گیری بیاموزند براین اساس هم نمی توان دین را به بخشی از زندگی وامور اختصاص داد وبخش دیگر را جدا کرد ؛ این توجه به فقه حکومتی در صدر اسلام نیز بوده است ، بگونه‌ای که از جامعه جاهلی که فاقد هر گونه تمدن بوده است جامعه ای می سازد که افراد آن جامعه در دفاع از آن ایثار می‌کنند و تمدن بزرگی را بنیان گذاشتند و این تحول در انسان و تربیت او تاثیر فقه حکومتی است ، همه احکام اسلام در سایه حکومت قابل اجرا وعملی شدن است.

پیامبر (ص)در مقام شارعیت است لذا احکام اجتماعی و فردی را بیان و عملا به اصلاح فرد و اجتماع پرداخته است .پس کلیات این مسائل در زمان پیامبر اکرم (ص)مطرح بوده است .لذا تاسیس تشکیلات حکومتی درسیره نبوی اثبات کننده این قضیه است که این فقه از زمان پیامبر اکرم(ص) نیز بوده است. لذا دایره فقه حکومتی شامل تمام شئونات زندگی انسان است اگر چه الان مسائل پیچیده تر شده است ؛ اما همان زمان کلیات این مسائل بوده است به این معنا که اسلام می خواهد انسانی تربیت کند که هم  از نظر جسمی‌و روحی دارای سلامت کامل باشد و هم از نظر امور اجتماعی و از نظر مقید شدن به ضوابط شرعی پایبند باشد ودر این بستری که ایجاد می شود در سایه دستورات دین به سعادت وترقی راه یابد

لذاست که امیر المومنین بعد از رحلت پیامبر(ص)با فتنه‌های داخلی و مسائلی که برای او ایجادکردند ذره‌ای از دستورات الهی و سنت نبوی کوتاه نیامد؛ خلفای دیگر هم که قبل از ایشان حاکم بودند آنها نیز به تباین فقه حکومتی و فقه فردی قائل نبودند حتی اهل سنت به امور فردی و اجتماعی تاکید داشتند اینکه برخی از خلفا در امور عبادی و فردی نظر داده‌اند و مردم را وادار به اطاعت از فرمان خود کرده‌اند نشان می‌دهد که نه مبانی اهل سنت و نه مبانی شیعه هیچ یک به جدایی فقه فردی و فقه حکومتی و تجزیه آن دو از یکدیگر قائل نبوده‌اند . در نتیجه به جدایی دین از سیاست نظر نداده‌اند . لذا ما می‌بینیم فارابی با همین رویکرد به طرح مدینه فاضله روی آورده است؛ بی گمان این نوع فقه در اسلام وجود داشته وزمینه ها بوده وتاریخ نشان می دهد که عملا نیز اجرا شده است؛ اما اینکه از چه زمانی متفکران اسلامی‌فقه را با این جامعیت نوین دیده‌اند و به سراغ تفکیک و دسته بندی و تحلیل این مسائل رفته‌اند و این نگرش را با آمیزه‌ای از سیاست و حکومت واندیشه های جدید دیده‌اند مطلب دیگری است و می توان گفت این مسئله از مسائل متاخر است ؛ این مسئله با روی کرد نوین ونیازهای جدید به تدریج پس از تاسیس فقه اجتهادی در شیعه بوجود آمده است ؛ پویایی احکام اسلام وجامعیت آن خود را اینگونه نشان می دهد که براساس نیازهای زمان ومسائل مستحدثه پاسخگواست وابداعات فکری انسان هم همیشه بوده است ؛ اسلام دراین عرصه پاسخگو بوده  وخواهد بود.

نتبجه اینکه نگاه به فقه حکومتی از دیر باز بدون تباین وجامعیت داشته است و به تمام شئون زندگی انسان ناظر بوده است و این ظرفیت وسیع که برگرفته از قرآن و سنت نبوی و دیگر معصومان است در آن قابل مشاهده می باشد.

به نظر می رسد تباین موجود حاصل نگاه غیر دینی واسلامی و وارداتی است که متاثر از آثارواندیشه های غربی است که پس از سیطره ی طولانی ومتعصبانه کلیسا برامور سیاسی درغرب حالتی ایجاد کرد که به تفکیک سیاست ودین گرایش داشته باشند .

*پس اختلاف شیعه و سنی در مباحث مربوط به فقه حکومتی در چیست؟

 اختلاف فقه حکومتی شیعه و برادران اهل سنت از اینجا شروع می‌شود که آنها دیدگاه و عمل حاکمان و همه صحابه و حتی تابعین را حجت می‌دانند و تفاوت آنها نیز با شیعه در همینجاست، اما شیعه نظر ومنطق دیگر دارد؛ در نگاه شیعه صحابه اگر عادل و معصوم نباشد نظر وعمل او حجت نیست،آنها سلطان وحکومت سلاطین وخلفا را حکومت ولی امروآنان را اولی الامرمی دانند[2] برخی مثل فخر رازی اهل حل وعقد را اولی الامر می دانند [3]؛اما علمای شیعه با تکیه برنص اولی الامر را درائمه معصومین منحصر[4] ودر دوره عدم حضور امام جانشین منتخب از سوی اورامصداق اولی الامردانسته وحکومت اورا مشروع وحکومت غیر اورا نامشروع دانسته اند ؛ ، برخی از علمای شیعه[5] در راستای عمل به تکلیف وتکلیف گرایی که همیشه از سوی خداوند برانسان حاکم است همکاری با سلاطین را برای اصلاح آنها وجهت اجرای تکالیف ودستورات دین وازباب وجوب امر به معروف وبا تاسی از سیره امیرمومنان و...جایز دانسته اند؛

*آیا بزرگان و متفکران اسلامی در باب فقه حکومتی و نگاه به جامعیت اسلام برای اداره جامعه کتاب های خاصی نوشته اند ؟

بله، کتابهایی با عناوین : الاحکام السلطانیه،(ماوردی و..) آراء المدینه الفاضله(فارابی)، اخلاق ناصری،(خواجه نصیر) آئینه شاهی(فیض کاشانی)نصیحه الملوک(غزالی) و سیاستنامه(خواجه نظام) آداب الملوک (فخر رازی) سلوک الملوک (خونجی) و... در این‌اندیشه تکاپو  و از این‌اندیشه دفاع کرده‌اند و اما کار ایشان مربوط به نیازها واقتضائات زمانی خودشان بوده است.

 اما پس از تجزیه وانقراض ,حکومت عثمانی با طرح دول استعمار ی، که جهان اسلام با بحران جایگزین خلافت مواجه شد وهرکس یک مدل حکومت برای خلافت ارائه داد تا جهان اسلام از این بحران اندیشه بیرون رفته باشد واندیشه ای جایگزین شود ؛ عده ای تاکید به روش سنتی با استقلال از دیگران وعده ای راه نجات از بحران را به الگو گیری از مدل غربی گرایش یافته وبه سختی از آن طرفداری کردند ؛ دراین میان یکی از تحصیلکردگان الازهر به نام علی عبد الرازق در مصر با توجه به شرایط خاص اجتماعی و سیاسی که به وجود آمد و قلمرو عثمانی را تجزیه شد و حکومت عثمانی در حال انقراض بود وحاکمیت او بر قلمرو اسلام پایان می یافت برای حل این بحران که چه چیزی جایگزین خلافت عثمانی شود ؟ در مقابل نظرات سنتی که مطرح بود ، نظریه‌ای را مطرح کرد و با این نظریه منکر جامعیت اسلام برای اداره امور سیاسی و اجتماعی گردیدوشان پیامبری را جدا از شان سیاست وحکومت قلمداد کرد ، اوپیامبر اسلام (ص)را مامور تشکیل حکومت ندانست وایده ی خود را با استناد به آیات مختلف مطرح کرد وجدائی دین از سیاست را سرداد!وخلافت پس از پیامبر(ص) را کاری براساس تصمیم مردم وخواسته مردم وعتیقی وکهنه تفسیر نمود وآن را غیر دینی وتجربی واجتماعی دانست.

این نظریه بازتاب‌های وسیع سیاسی واجتماعی وعلمی فکری در جهان اسلام داشت و یکی از نتایج آن ارائه دیدگاههای مختلف وخلق آثار جدید ومختلفی درباره فقه حکومتی وسیره ی نبوی و مسائل مرتبط با آن بود.

*آیا جامعه علمی اهل سنت در رد این نظریه موضع گیری خاصی داشتند؟

 بله، در ردّ این نظریه آثار مختلفی نوشته شد از سوی رشید رضا  ومحمد عماره وصنحوری ودیگران ... در این دوره کتاب‌های متعددی در رد نظریه علی عبد الرازق[2] در مصر به قلم تحریر درآمد.آثار احمد امین مانند فجرالاسلام،ضحی الاسلام،ظهرالاسلام ، وجابری ومروت وآرکون و....برخاسته و حاصل این دوره است ، کتابهای التراتیب الاداری کتانی ،که با اندک فاصله زمانی با کتاب الرازق نوشته شده و النظم الاسلامی صبحی صالح وکتابهایی زیادی با عنوان نظام الحاکم فی الاسلام درهمین دوره وبه تدریج خلق شده اند؛

*در بین فقهاء شیعه این نظریه چگونه جایگاهی داشت؟

فقهاء و بزرگان شیعه قائل به جامعیت فقه برای اداره فرد و اجتماع معتقد بوده اند، نظریه جامعی از سوی شیعه که مسبوق به سابقه هم بود از فقهایی که به این نظریه قائل بودند مانند سید مرتضی؛ شیخ طوسی علامه حلی ؛ فیض کاشانی و مرحوم نراقی و....بر اساس مبادی قرآنی و روایی به این نظریه توجه داشته اند ؛ اما پس از رویداد فوق ونظریه عبدالرازق در میان شیعه نیز کتابهایی از سوی برخی از جمله شمس الدین در لبنان و درایران نوشته شد ؛کتاب ولایت فقیه امام نیزدرپاسخ به یکی از کتابهایی بود که درایران در راستای نگاه الرازق نوشته شد؛ وسرانجام بهترین مدل حکومتی که امام برای مسلمانان ارائه کرد « ولایت فقیه » بود، حضرت امام این نظریه را به نام ولایت فقیه مطرح نمودند که کاملتر از همه نظرات حکومت اسلامی‌در طول تاریخ بوده است.

*چه نوع ارتباطی میان حوزه های علمیه شیعه و این نوع فقه وجود دارد؟

حوزه شیعه از نظر محتوا پردازی و تحلیل و نقد و بررسی آراء مختلف در زمینه فقه حکومتی بی نظیر است ، این شعار نیست و هر منصفی این را دنبال کند به این مطلب می‌رسد. مجموعه‌های غنی که امام از آن به فقه سنتی یاد می‌کند،  مثل آثار فقهای متقدم شیعه وفقه جواهری که بر تقویت آنها تاکید کرده‌اند ، فراوان هستند و اینها نشان می‌دهد که حوزه شیعه در طول تاریخ کار کرده و تو لید علم هم نموده است و آثاری مانند شرایع الاسلام و شروح آن مثل جواهر، تحریر الاحکام، تذکره الفقها ، مختلف الشیعه، متتهی المطلب، نهایه الاحکام و... تدوین شده است ؛ بحثهایی مانند حدود وابواب دیگردارای فلسفه ی عمیق است وگرنه صرف گفتن وبیان ونوشتن دردی را درمان نخواهد کرد بلکه برای عمل است وحاکمیت می تواند بهترین مجری فرامین فقهی باشد.

لذا علما متقدم ما به جدا ناپذیری دین و سیاست قائل بوده‌اند. لمعه؛ دروس؛ ذکری؛ الحدائق بحرانی؛ مستند الشیعة نراقی و عروه الوثقی و صدها عنوان که مجموعه‌های علمی‌نفیس در باب فقه شیعه هستند، محتوای همه اینها نشان می‌دهد که دین و سیاست جدا نبوده است ؛ اگرچه شیعه به علل مختلف در عمل از سیاست وحکومت دور بوده ، اما در واقع حوزه در تولید محتوای فقه حکومتی قرنها کوشیده است و این محتوای بی مانند را تحویل حوزه معاصر داده است.

پس از انقلاب مرحوم آیت الله عمید زنجانی که در حوزه زنجان، قم و نجف درس خوانده و از جمله نخبگان حوزوی است که با ابداع روش نوین ونگاه نوآورانه در نوشتن دانشنامه فقه سیاسی در فصول و ابواب وسیع و روشمندانه در زمینه فقه حکومتی گام بلندی برداشته است و حوزه خیلی از کتاب ایشان استفاده کرد و رهبری هم نظر داشتند، این حرکتی است که می‌تواند الگو باشد مثل الگوی شیخ بهایی در ابتکار روش رساله نویسی به فارسی ، حوزه می‌تواند بر اساس همین کتاب ( مرحوم آقای عمید) حرکت کند.

*با توجه به سخنان حضرت عالی و غنای فقه شیعی آیا نیازمند بیان این محتوای ارزشمند به زبان روز نیستیم؟

 بله همینطور است، از آنجایی که شیعه قرنها حکومت نداشته و تنها مدت محدودی مثل زمان حاکمت آل بویه که ارتباط با علمای شیعه مانند شیخ مفید وسیدین رضی ومرتضی و برخی از حکومتهای شیعه اعم از امامی ودیگر فرقه های شیعه و سربداران که با شهید اول ارتباط داشتند واز او کتابی خواستند ولمعه الدمشقیه نوشته شد برای آنان و در دوره ایلخانی که خواجه وعلامه نظریاتی ارائه داده ویا عملی کرده اند بیش از هرزمان در دوره صفویه علمای بزرگی چون محقق کرکی ، پدر شیخ بهایی وخود شیخ و...که فقهای شیعه وفقه شیعه با کشورداری وحکومت نزدیک بوده ونیازها به فقه ارائه وپاسخ گرفته ؛ بی تردید فقه شیعه توانمندی وپتانسیل اداره حکومت را داشته است ؛ اما درگیر نشده لذا کاستی از این لحاظ بوده ، الان که فقه حکومتی با نظام ولایت فقیه تقارن پیدا کرده رویکرد جدیدی شروع شده، با توجه به پیشرفتها حیرت آور قرن حاضر و نوآوری‌های فنی و صنعتی، فرصت خوبی برای باز تبیین روشمند این محتوای غنی و این میراث گرانبها بوجود آمده است. البته این محتوا با حفظ اصول و موازین، محتاج ویراست جدید و باز تولید است تا بتوانند آراء فقها را به خوبی درک و تبیین کنند، به همان نحو که شرایع را صاحب جواهر بر اساس نیازهای زمان بازتولید کرده است، برای فقه شیعه، در این دوره طلایی زمینه و بستری فراهم شد که با توجه به سؤالات جدید و شبهات فقهی جدید که به تضارب آراء و دیدگاهها و تنش‌های فکری دست یابد و در این عرصه به تکامل قوی تر و مراتب بالاتر صعود کند و در عرصه‌های مختلف زندگی فردی جلوه کند و دستورات شرعی و سبک زندگی اسلامی‌را ارائه دهد تا شرایط را برای زندگی سعادتمندانه فراهم آورد.

 گذشتگان ما مانند علمای عصر ایلخانی که علامه حلی نمونه برجسته این دوره است برای ترویج فقه وفرهنگ اهلبیت در میان مردم تلاش کرده‌اند و ابتکاری که علامه حلی انجام داده این است که مدرسة السیارة را تشکیل داد، یعنی علامه حلی نیاز زمان را دریافت، مردم ایران در زمان ایلخانان عده‌ای شیعه بودند اما ایشان برای تربیت طلبه‌های شیعه این مدرسه را ایجاد کرد تا احکام را به مردم بیاموزند و در دوره صفویه افرادی چون محقق کرکی و شیخ بهایی و علامه مجلسی و فیض کاشانی فقه حکومتی وآداب زندگی اسلامی را به زبان روز وبه صورت زیبا وروشمند تبیین کردند و فرهنگ مردم و سبک زندگی آنها را با آموزه‌های اهلبیت اصلاح وترقی دادند ؛ اگر ما گذشته فقه تشیع را با چشم‌انداز وسیع نگاه کنیم، می‌بینیم که مجاهدت علمای شیعه برای ایجاد چنین حکومتی تا چه میزان بوده است، لذا در هر دوره موفقیت‌هایی به وجود آورده‌اند، در دوره خود احساس نیاز کرده‌اند و ضروریات و نیاز جامعه را درک کرده‌اند و اقداماتی در این راستا انجام داده‌اند، علامه مجلسی در دوره خودش احساس می‌کند که مردم عوام که عربی بلد نیستند ونیاز دارند به فرهنگ اسلامی که ساده باشد ، کتابی به نام حلیة المتقین نوشت که این کتاب ابتکاری از سوی علامه حلی است و بی نظیر است، شیخ بهایی جامع عباسی را نوشته که الگوی رساله‌های عملی ما از آن کتاب است، این ابتکار است، و بعد این روش استمرار یافته است ، فیض کاشانی رساله‌های کوچکی در سطوح مختلف برای کودکان، بزرگسالان،  با زبان شعر احکام نماز ودیگر مسائل مهم را نوشته است،[6] اینها نمونه هایی از کارهای حوزه است، امروزه حوزه باید نیازهای زمان وجامعه را به درستی شناخته و بر اساس آنها آثاری تولید کند، همه این تلاشها در راستای اصلاح جامعه و سبک زندگی مردم و پاسداری از ارزشها و جزو فقه حکومتی بوده است، فقه را که دراداره ی سیستماتیک زندگی مردم حاکمیت دارد چگونه می توان از حکومت جدا کرد ؟ ارتباط تنگا تنگ فقه بازندگی به معنای اداره ومدیریت انسان براساس فقه است وخواسته اسلام همین است .

*وظیفه حوزه های علمیه در تبیین این نوع نگرش به فقه را تبیین کنید؟

حوزه امروزه قبل از هرچیز ضرورت دارد نیازها را بشناسد و گسلها و نقاط آسیب پذیر را شناسایی کند و بر اساس نیازهای زمان عالمانی‌تربیت کند آشنا به نیازهای روز و به همین جهت لازم است در متون درسی بطور جدی تجدید نظر کند و متونی که مربوط به دوره‌های گذشته است را لااقل از نظر ادبی روزآمد نماید و به نیازهای امروز جامعه بپردازد. مقام معظم رهبری فرموده‌اند که دروس حوزه را روزآمد نمایید و از زمان عقب نمانید من مصاحبه‌ای از مرحوم استاد آیه الله العظمی آقای بهجت دیدم که صریحاً فرمودند متن کفایه مربوط به گذشته است (مربوط به دوره قاجاراست ) و باید جایگزین جدید برای آن بیا فرینند؛ چنانکه تمام علوم اینچنین است ما امروزه نمی‌توانیم با ابزار گذشته پزشکی مردم را مداوا کنیم شیعه هم باید بداند با متون درسی مربوط به دوره قاجار و یا حتی متونی که مربوط به قرن چهارم و پنجم است نمی‌تواند کار کند وبراساس نیازهای زمان واقتضائات وبه شبهات سیل آسا پاسخ دهد و اگر حوزه بخواهد اینگونه کار کند با توجه به تهاجم همه جانبه به عقاید شیعه، موفق نخواهد شد، یکی از وظایف حوزه استفاده از رهنمودهای بزرگان حوزه است ، لذا با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 74 که فرمودند حوزه نباید از زمان عقب بماند، در متون درسی باید تجدید نظر شود و همان جمله‌ای که از مرحوم آیه الله العظمی بهجت عرض کردم، مجتهد امروز و این قرن باید نیازهای امروز را دریابد و پاسخ مناسب به این نیازها بدهد، حوزه برای تدوین فقه حکومتی روزآمد باید جامعه و نیازهای جامعه روز خود را بشناسد، سؤالات بی شماری در عرصه زندگی اجتماعی امروزه وجود دارد که باید با تکیه بر فقه حکومتی به آنها پاسخ دهد. فقه اسلام دستورات و آداب جامعی برای تمامی‌شؤون جامعه را  دارد و تنها نیاز به بازبینی با تبیین روشمند و روزآمد کردن فقه حکومتی است و تمام چیزهایی که زمینه ساز ظهور حضرت است در این نظریه وجود دارد و با محوریت دستورات فقهی که در تمامی‌شؤونات جامعه وجود دارد، اگر مسؤولین حوزه به این سو حرکت کنند جامعه اصلاح می‌شود و مستعد ظهور می‌شود،مثلاً در مورد شهرسازی که ظاهر شهرهای ما غیر اسلامی‌نشود و مانند اینها و به تدریج این دستورات را باید تبین و عملی کرد و جامعه اسلامی‌بر اساس فقه حکومتی حرکت کند. فقه حکومتی در بر گیرنده تمام این شؤونات است اگر مقام معظم رهبری به این مسأله توجه دارد بخاطر این است که واقفند که اگر حوزه به این سمت حرکت کند نتایجی دارد که مثبت است.

*لطفا به برخی از این نتائج فهرست وار اشاره کنید؟

 برخی از این نتایج عبارتند از 1- برخورداری از اصول شفاف برای اصلاح تدریجی سبک زندگی مردم 2-  اصلاح سبک سیاسی جامعه وداشتن مدل مشخص برای اداره جامعه برگرفته از اصول اسلام 3- داشتن تئوری ونقشه راه روشن برای عمل کردن تارسیدن به قله ونتیجه مورد نظروآرمانی  4- اصلاح افراد و تزکیه نفوس. 5- ایجاد ظرفیت های مختلف برای تربیت مدیران و برآمدن مدیران لایق و متعهد 6-  کاستن از فسادی که در بدنه نظام اقتصادی وجود دارد 7-  پویایی و روشمندی و کارآمدی حوزه، 9- صیانت جوانان از شبهات اعتقادی 10- تولید علوم مختلف اسلامی ازمبانی اصیل آن وشکل گیری تمدن نوین اسلامی برپایه تعقل وتحلیل مشروع 12- حرکت به سوی جامعه جهانی مهدوی،

*آیا این حرکت در حوزه های علمیه شروع شده است و به جایگاه مطلوب خود رسیده است؟و در این راستا  چه آسیب هایی وجود دارد؟

خوشبختانه این حرکت در حوزه شروع شده اما سرعت آن مطلوب نیست که به برخی از آسیبها وعلت‌های آن اشاره کردم وبرخی نیز اینگونه است:

1- برآورده نشدن نیازهای مالی پروژهای علمی:برخی از علتها به توان مالی و هزینه‌های حوزه مربوط است که سبب شده طرح‌های بزرگی از این دست کند یا راکد بماند، 2- موازی کاری و کپی برداری:دیگر آسیبی که من در عرصه پژوهش می بینیم موازی کاری‌های وسیعی است که در امر پژوهش وجود دارد که آفت بزرگ جامعه علمی‌کشوراست حوزه نیز به نوعی گرفتار چنین آفتی است و این موازی کاری موجب اتلاف نیروهاست  و باعث می شود که بازدهی و خروجی این مراکز علمی کم ‌شود برای نمونه در شهر قم چندین مؤسسه در زمینه مهدویت فعالیت دارند که گاه کارهای مشابهی را انجام می دهند و روشن است که در چنین فضایی فعالیت و تحرک بسوی قله نخواهد بود، یا چندین مرکز پاسخگویی به سئوالات وجود دارد که نیازمند سامان دهی می باشد 3- از مهمترین آسیب‌های پژوهشی در کل کشور که در حوزه وموسسات پیرامون نیز شاید باشد، کپی برداری و چاپ آثار دیگران است (پایان نامه ها و..) که از موازی کاری ناشی می‌شود، لذا یک مدیریت کلان کشوری لازم است که با سامان دهی وسیع این موازی کاری‌ها را برطرف کنند؛ مخصوصاً حوزه باید در این عرصه وارد شود ؛ شاید خلاء آئین نامه و قانونی بازدارنده عامل اصلی این مسائل باشد که لازم است از  اینگونه امور جلوگیریشود4- جهت دار نبودن پایان نامه های سطوح عالی حوزوی: آسیب دیگر این است که پایان نامه‌های حوزوی فاقد جهت گیری است و طلبه‌هایی که در مراکز تخصصی تحصیل می‌کنند سازماندهی ندارند تا پایان نامه‌های حوزوی را برای خلاء‌های موجود جامعه انجام دهند، حوزه می‌تواند از همین ظرفیت پایان نامه‌ها استفاده کند طلبه‌ها ی فاضل ومتبحرموضوعاتی را در مراکز مطالعات ارائه می‌کنند که قبلا هم نوشته نشده است،اما این پایان نامه انباشته شده وبه زودی به بایگانی وفراموشی خواهد رفت.

5- اگر نهادی در حوزه باشد که با استخراج موضوعات براساس نیازمندی های سیاسی واجتماعی وارائه آنها این پایان نامه ها را بسوی تامین نیازمندی ها از جمله فقه حکومتی جهت دهی وسامان دهی کند بسیار مفید است.

6- بنابر این یکی از روشهای پویای فقه حکومتی در حوزه که می‌تواند برای نظام بعنوان یک پشتوانه قوی باشد جهت دهی پایان نامه‌های حوزوی است که موضوعات روز جامعه به طلاب ارائه شود، لذا اگر در حوزه؛ مجموعه‌ای باشد که موضوعات را بر اساس نیاز روز از متون فقهی استخراج کرده و به طلبه‌ها ارائه کند ، مجموعه عظیمی‌بدست خواهد آمد که نیازهای جامعه اسلامی‌را برطرف و به دغدغه‌های رهبری جامه عمل بپوشاند.

7- حوزه اگر بخواهد باقی بماند باید پشتوانه فکری داشته باشد، میراث گرانقدری از  آثار اهلبیت درزمینه فقه حکومتی  وجود دارد ، چرا ‌اندیشه‌های تابناک اهلبیت را به روز نکنیم و از آنها استفاده نکنیم؟

 8- استفاده نکردن از ظرفیت عظیم متون حاضر:آسیب دیگر این است که حوزه از این ظرفیت عظیم متونی که در اختیار دارد درست استفاده نکرده و خوب نمود نداده است، حوزه امروز قم در بنای معرفتی بی بدیل است، جوانگرایی در حوزه مورد نیاز است، و حوزه باید نیروهای دارای قابلیت را شناسایی کرده و به آنها جهت دهی کند، کسانی که در حوزه گمنامند اما مبدع و صاحب نظر هستند باید شناسایی شوند، معرفی شوند تا خدمت فرهنگی انجام دهند، درزمینه فقه حکومتی شناسایی نخبگان وپرداختن آنان به این کار وسپرده شدن این مهم به آنان اهمیت دارد وکیفیت کار را بالا می برد.

9- آسیب بزرگ دیگر درحوزه این است که گاهی با موجی برنامه وطرح و موضوعی مطرح می شود اما بدون نتیجه کامل واتمام طرح ناتمام می ماند، ازجمله این موضوعات طرح سامان دهی دانش آموختگان وشناسایی آنها . واصلاح متون درسی و....

10- آسیب دیگر در راستای تاثیرگذاری حوزه برفرهنگ جامعه وگستردن دامنه فقه حکومتی ؛ فقدان تشکیلاتی در حوزه جهت سامان دهی وتوزیع درست دانش آموختگان درسرار کشور برای حل مشکلات فقهی وعقیدتی مردم است ؛ بدون تردید حوزه در تولید نیروی علمی توانمند تر از تمام مراکز علمی است، نیروهای متعهد کارآمد وکارشناس ودلسوزدرحوزه بیش از همه مراکز علمی است ؛ اما به عللی که شاید به جهت عدم تعامل نهادهای سیاسی واجتماعی توزیع این نیروها به درستی انجام نمی پذیرد ، نتیجه این می شود که انبوهی از تحصیلکردگان حوزه درقم ومراکز بزرگ حوزوی پس از عمری تهذیب وتحصیل ودرگمنامی بدون اینکه سودی از زحمات عاید فرهنگ وجامعه شود عمرخودرا سپری می نمایند درحالیکه نیازجامعه به این افراد کاملا محسوس است.

*آیا فقه حکومتی با انقلاب مطرح شد؟

پاسخ این سؤال تا حدی روشن شد، اما اینگونه نیست که فقه حکومتی اساساً با انقلاب مطرح شود، فقه حکومتی ظرفیتی است که در سیره نبوی و فقه اهلبیت وجود دارد و نمی‌شود گفت که تازه شروع شده است این ظرفیت در تمام دنیا بی نظیر است، اما بعد از انقلاب اسلامی‌رویکرد جدی به‌اندیشه ولایت فقیه شروع شده است ، شیعه در گذشته قرن‌ها از حکومت دور بوده و با حاکمیت مجتهدین آشنا نبوده و این تجربه اینگونه که در انقلاب اسلامی‌بوجود آمده قبلا نبوده است و هیچ گاه فقیه در رأس حکومت قرار نگرفته بود تا مجری دستورات دین بر اساس فقه باشد علمای دوره صفویه در رأس حکومت نبوده‌اند اما نفوذ داشته‌اند و کارهایی را که بیشتر علمی وفرهنگی بوده انجام داده‌اند، بر خلاف فقه اهل سنت که قرنها؛ تجربه نزدیکی با حکومت داشته‌اند واین نوع رویکرد در شیعه نبوده است، و اهل سنت این رویکرد جدید که بعد از انقلاب اسلامی‌در شیعه بوجود آمده را نداشته‌اند، وقتی به نامه‌های امیر المؤمنین را به مالک  اشتر توجه شود  می بینید که  حضرت می فرماید: نماز را با مردم و جماعت سریع بخوان وطولانی نکن که مردم از دین زده نشوند، اینها احکام حکومتی است.نظیر این احکام زیاد است که نیازمند استخراج است.

*دلایل تأکید رهبری برا این نوع از فقه چیست؟

حکمت تأکید رهبری برای این نوع فقه به همین مسأله بر می‌گردد که سالها پیش فرمودند: که حیات و پویایی حوزه به زمانبندی آن است که از قافله پیشرفت عقب نباشد، مانند علمای گذشته که از زمان خود عقب نماندند مثل علامه حلی و خواجه نصیر و علامه مجلسی که مطابق با زمان کار کردند یا فیض کاشانی (رضوان الله علیهم) ایشان تأکید کردند که کار با متون گذشته مانع پیشرفت طلبه است ؛ لذا حوزه باید نیرویی با توجه به نیازهای روز تولید کند که بی سواد نباشد نه اینکه به سرعت طلبه را معمم کنیم و بفرستیم و به مسائل آشنایی نداشته باشد ومشکل آفرین باشد.

از جمله نیازهای اساسی که در شرایط خاص احساس می‌شود این فرمایش رهبری است که اگر حوزه نظریه پرداز فقه حکومتی تربیت کند که با زمان هماهنگ باشد خیلی خوب است، نظریه فقه حکومتی به نوعی همان نظریه سبک زندگی است که به تازگی فرموده‌اند، و باید تمام امور جامعه بر محور سیره و سنت معصومین اداره شود، در این نوع نگرش جامعه بر اساس فقه اداره می‌شود و فقه نیز روزآمد می‌شود ، ایشان آرزو دارند که این نگاه نوین و روزآمد تحول بزرگ در فقه ایجاد شود و سبب تولید علم و نوآوری هماهنگ با زمان بشود از طرفی در معرفت شناسی فقهی گامی‌به جلو برداشته شود و از ابزارهای نوین و فناوری در تبیین و تحلیل فقهی استفاده شود تا فقه اهلبیت سازگارتر با مسائل مستحدثه و نوین باشد از این رو ایشان فقه را به مقررات اداره زندگی مردم تعریف کردند، این همان دید کلی است، دایره شمول فقه تمام معارف الهی و عقاید حقه و علم اخلاق است ایشان در سخنرانی 20 شهریور سال 1374 فرمودند منظور از فقه به معنای خاص کلمه آگاهی از علم دین فروع دینی و استنباط وظایف فردی و اجتماعی انسان از علوم دینی است. در واقع همان چیزی که در فرمایشات علمای گذشته بود که فقه را به معنای فهم محتوای دین معرفی کردند، فقه همیشه اینگونه بوده است که رهبری می‌فرماید ولی بدلیل دوری علمای شیعه از امور سیاسی و طولانی بودن این فاصله این انحراف نگاه پیدا شد که برخی گمان کردند که فقه فقط مربوط به امور فردی است و به امور اجتماعی کاری ندارد و برخی گفتند دین از سیاست جداست؛ لذا امام راحل با همین مبنای معروف به مبارزه علمی‌قدم گذاشت و‌اندیشه ولایت فقیه را با جدیت مطرح کرد و به جامعیت فقه و دین در امور سیاسی و اجتماعی تأکید کرد و به اجرای امر به معروف و نهی از منکر و مسائل دیگری فقهی برای‌اندیشه ولایت فقیه استنباط کردند و رهبری معظم با نگاه مدبرانه و ظریف و پیشبرد راه امام جهت عملی کردن همین‌اندیشه نظریه فقه حکومتی را مطرح کردند، لذا در تاریخ 30/11/1370 به بیان دیگری فرمودند: فقه اسلامی‌مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همه جوانب فردی اجتماعی سیاسی عبادی نظامی‌و اقتصادی زندگی است، فرمودند فقه الله الاکبر این است.

*تحولی که رهبری برای حوزه معاصر در نظر دارند تا چه‌اندازه با نگاه ویژه با این فقه در ارتباط است؟

کاملا با این دیدگاه خاص تحولی بزرگ وجهشی روبه جلو در حوزه وتولید علوم انسانی نوین ایجاد خواهد شد ؛ چهارچوبها ومسیرها ومعیارها مشخص می گردد  که مد نظر ایشان است ، اما رسیدن به این مرحله شرایط خاص خود را دارد؛  الف) مدیریت نیروهای حوزه از آغاز ورود به حوزه ب) تأمین نیازهای حوزه، در این راستا مهم می باشند ؛ حوزه علاوه بر اینکه باید پشتیبان نظام باشد برخی نیروهای سیاسی را باید در دل خود تربیت کند ؛ نیروهایی که در علوم انسانی صاحب نظر باشند و حوزه باید قسمتی از نهاد تربیتی جامعه را عهده دارد باشد، ، حوزه باید تراز فرهنگ جامعه را در دست داشته باشد حوزه باید در سایه فقه حکومتی نیروهایی تربیت کند که جامعه را واکسینه کند. احیای عظمت دینی توسط حوزه از مطالبات رهبری است و علاوه بر راهنمایی برنامه هم می‌دهند و جزئیات را هم می‌گویند ولی از این سمت به هر علتی که هست حرکتی چشمگیر ونتجه بخش انجام نمی‌پذیرد.

توانایی حوزه در تربیت نیروهای علمی توانمند:

حوزه توانایی و ظریفت تربیت این نیروها را دارد ، همایی ها و علامه جعفری و شهیدی ، محدث ارموی، دکتر گرجی، وشهید مطهری، و.... حوزوی هستند، که در زمینه علوم حرفی برای گفتن داشتند وهرجا که بودند موثر افتادند در دانشگاه نیز محور بودند آثار فاخر علمی آفریدند ؛ حوزه این ظرفیت وتوانمندی را دارد که باز هم از این نیروها تربیت کند، خیلی از نیروهای حوزه علمیه در مراکز مختلف علمی ایران و خارج از ایران هستند و در اوج قله نوآوری هستند رهبری آرزو دارند حوزه ضمن نخبه پروری گذشته روزآوری کند، این نیروی بالقوه در حوزه هست و رهبری به خوبی به این استعداد و ظرفیت حوزه واقف هستند، اما حوزه باید تدبیری‌اندیشه کند که ضمن حفظ این استعدادها در درون خود از شکوفایی استعدادها حمایت کند تا اینها تجلی نموده و به بار بنشینند.

*نگاه شیعه و سنی نسبت به فقه حکومتی چگونه بوده است؟

اهل سنت کتابهایی نوشته‌اند چون آنها تجربه حکومت را بیشتر و وسیع تر از شیعه داشته اند، متون شیعه دارای تعادل و غنای بیشتری است، روش و متون اهل سنت با تصلب و تعصب خاص همراه بود و افراط و تفریط در نظرات اهل سنت فراوان است، در فقه اهل سنت ضمن اینکه دیدگاههای عقل گراینه از سوی برخی چون غزالی وفخر رازی و...وجود دارد اما تأکید بر کتاب بدون توجه به تحلیل و تفسیر و اجتهاد متکی بر رأی و قیاس و استحسان و مسائل مرسله بوده است وتفسیرخاص از قرآن و سنت را هم منحصر در سنت پیامبر(ص) که ازطرق خاص وبا تعریف های گرایشی فقهی ویژه دانسته‌اند ؛ از طرفی عمل به افعال عموم صحابه که عرض کردم در اجتهاد آنها هست که این لغزش است ، اگرچه  برخی از روشهای مذاهب اهل سنت به تعدیل گراییده اما در قبال آنها ... برخی همچنان سرعت افراط خود را بالا برده که از ابن تیمیه شروع شده، و به تکفیر دیگر فرق اسلامی ‌پرداختند، در لابلای فقه حکومتی آنها این افراطی گری و خشونت وجود دارد وخشونت گرایی وارائه چهره ی نامناسب از اسلام ازدل نگره های فقهی آنها برخاسته است که در سوریه و...مسلمانان را می کشند ؛ در برخی از جوامع اهل سنت موسوعه‌هایی بر این اساس (فقه جکومتی ) فراهم شده و سعی شده قوانین برخی کشورهای اسلامی‌بر اساس این موسوعه‌های فقهی تدوین بشود؛ اما فقه حکومتی شیعه با اجتهاد پویایی وتقویت یافته وبا میراث بی مانند آثار اهل بیت (ع) غنای بی نظیر یافته و آثار گرانسنگی در این راستا خلق شده است؛ اگر چه در مقطع کوتاهی شیعه نیز گرفتار اخباری گری وعقل گریزی بوده و با عقل گرایی مخالفت جدی داشته‌اند که با ظهور وحید بهبهانی و مکتب جدید اجتهاد با روش ممتاز او و شیخ انصاری وسلسله شاگردان او‌اندیشه او را تا به امروز گسترش داده‌ واخباری گری را منزوی نموده اند و‌اندیشه شیعی قوت و پویایی مضاعف یافته است؛ تفاوت دیگر فقه حکومتی شیعه و سنی را باید در تداوم حیات آنها دید وجود کرسی‌های تضارب آراء و بهره مندی از عقل و تح

/ 0 نظر / 2 بازدید